Spørsmål og svar - leverandør

Endring av selskapsnavn, fakturaadresser og MVA-numre

1. Hva innebærer endringen hovedsakelig for meg som leverandør?
Skiftet av selskapsnavn er bare en formell endring, ettersom det er organisasjonsnummeret som har juridisk betydning. Likevel må de nye selskapsnavnene oppdateres i deres systemer fra og med 1. mai. Det er dessuten viktig at dere fra samme dato sørger for å bruke de nye fakturaadressene. Hvis dere per i dag er leverandør til nåværende NCC Construction Sverige AB eller NCC AB, må dere også oppdatere de nye MVA-numrene (VAT):

NCC AB: SE556034517401
NCC Sverige AB (tidligere NCC Construction Sverige AB): SE556613492901

2. Hva er hovedformålet med navneendringen?
Endringen av de juridiske selskapsnavnene er en formell konsekvens av NCCs nye organisasjonsstruktur.

3. Innebærer navneskiftet også nye organisasjonsnumre?
Nei, det er bare selskapsnavnene som endres. De eksisterende organisasjonsnumrene forblir uendret.

4. Hvorfor endrer NCC fakturaadressene?
Det er bare en praktisk endring, ettersom vår fakturabehandling for Sverige, Norge og Danmark har flyttet til nye lokaler på et annet sted. Vi benytter derfor anledningen til å endre fakturaadressene i forbindelse med endringen av selskapsnavn 1. mai. (Finland beholder sin nåværende fakturaadresse.)

Sverige:
NCC:s bolagsnamn
FE 610
SE- 838 75 Frösön
Sverige

Norge:
NCCs firmanavn
FE 650
SE-838 75 Frösön
Sverige

Danmark:
NCCs firmanavn
FE 680
SE-838 75 Frösön
Sverige

Finland:
NCC:n Yritysnimi
PL 524
00021 LASKUTUS
FINLAND

5. Hvorfor endres MVA-nummeret til nåværende NCC Construction Sverige AB ved navneskiftet til NCC Sverige AB?
NCC AB og NCC Construction Sverige AB var tidligere del av den samme MVA-gruppen, men fra og med 1. mai 2016 opphører denne MVA-gruppen og de respektive selskapene får et nytt, eget MVA-nummer. NCC Sverige AB endres til SE556613492901 og NCC AB endres til SE556034517401.

6. Når er fristen for å endre til riktig selskapsnavn, fakturaadresse og MVA-nummer på våre fakturaer til NCC?
Selskapsnavn, fakturaadresse og MVA-nummer skal endres fra og med 1. mai 2016. Som leverandør er dere ansvarlig for å oppdatere opplysningene. Feilaktige fakturaer kan bli sendt i retur.

7. Gjelder endringene også for pågående prosjekter?
Ja. Alle fakturaer som sendes etter 1. mai 2016, må korrigeres.

8. Trenger jeg å gjøre noe med fakturaene som jeg allerede har sendt og som skal betales?
Nei, endringen trer i kraft fra og med 1. mai 2016.

9. Hvem dekker kostnadene i forbindelse med en eventuell forsinkelse som kan oppstå når fakturaer returneres til oss med oppfordring om å endre fakturaopplysningene?
Det er deres ansvar som leverandør å endre opplysningene i deres system, men vi ser ingen grunn til at det skal oppstå forsinkelser i fakturabehandlingen. Vårt mål er at virksomheten skal gå som normalt.