Spørsmål og svar - kunde

Endring av selskapsnavn

1. Hva innebærer endringen hovedsakelig for meg som kunde?
Skiftet av selskapsnavn er bare en formell endring, ettersom det er organisasjonsnummeret som har juridisk betydning.

2. Hva er hovedformålet med navneendringen?
Endringen av selskapsnavn er en formell konsekvens av NCCs nye organisasjonsstruktur.

3. Innebærer navneskiftet også nye organisasjonsnumre?
Nei, det er bare selskapsnavnene som endres. De eksisterende organisasjonsnumrene forblir uendret.

4. Når er fristen for å endre til riktig selskapsnavn i våre registre?
Selskapsnavnene skal endres fra og med 1. mai 2016. Da vil de nye selskapsnavnene være angitt på NCCs fakturaer.

5. Gjelder endringen av navn og opplysninger også for pågående prosjekter?
Ja. Alle fakturaer som sendes ut etter 1. mai 2016, vil ha de nye opplysningene.

6. Trenger jeg å gjøre noe med fakturaene som jeg allerede har mottatt?
Nei, endringen trer i kraft fra og med 1. mai 2016.