StartBANK

Gjør det lettere å velge seriøse bedrifter!

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen", etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK.

Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i bygg- og anleggsnæringen kan konkurrere på like vilkår, og oppnå en effektiv ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

Leverandører blir vurdert på grunnlag av fastlagte objektive godkjenningskriterier. Dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

NCC krever at alle underentreprenører skal være medlem av StartBANK, og at dette videreføres i alle ledd i kontraktskjeden.