Samfunnsansvar og etikk

NCC tar samfunnsansvar og etikk på alvor, og jobber aktivt for å verne om menneskerettigheter og miljø.

Samfunnsansvar

Kjerneelementer i Samfunnsansvaret (jfr. Stortingsmelding nr 10):

  • Respekt for menneskerettigheter (sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, jfr. FN konvensjoner, ansvarlig opptreden uansett hvor de opererer)
  • Vern av arbeidstakernes rettigheter (for eksempel regler mot sosial dumping, rettferdig lønn og jobbmuligheter, arbeidstid, barnearbeid, tillitsmannsapparat)
  • Beskyttelse av miljø (begrensning av negative miljømessige virkninger av virksomheten)
  • Bekjempelse av korrupsjon og størst mulig åpenhet.

Etikk

NCCs etikkarbeid beskriver de kravene vi har på egne handlinger og atferd, og som vi forventer at alle våre samarbeidspartnere også respekterer.

Retningslinjene er også en tilpasning av NCCs Innkjøpspolicy, som også gjelder for våre samarbeidspartnere når de utfører oppdrag for NCC.

NCC legger til grunn disse retningslinjene ved kontraktsforhandlinger.