Påseplikt og tillitsvalgtes innsynsrett

NCC har klare rutiner og sjekklister for utøvelse av påseplikt.

Forskriften pålegger NCC en plikt til å påse at kontraktspartnerens (UE/bemanningsbyrå) arbeidskraft har lønns- og arbeidsvilkår i overensstemmelse med allmenngjøringsforskriftene.

NCC forbeholder seg også retten til å foreta innsyn i arbeidsavtaler, lønnslipper og timelister.

Innsynsrett innebærer at tillitsvalgte i NCC skriftlig kan kreve innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos kontraktspartneren(UE) som er omfattet av allmenngjøringsforskriften.

NCC krever at påseplikten videreføres i alle ledd i kontraktskjeden.