Allmenngjøring

All arbeidskraft fra inn og utland skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som følger de til enhver tid gjeldende allmenngjøringsforskrifter.

Vilkårene omfatter lønn, arbeidstid, overtid, utgifter til reise, kost og losji, nødvendig arbeidstøy og innkvartering.

NCC krever at disse bestemmelsene blir etterlevd i alle ledd i kontraktskjeden.

Solidaransvar for utbetaling av lønn m.m

Jfr. lov om allmenngjøring, Solidaransvar for oppdragsgivere fra 1 januar 2010. Solidaransvar innebærer at arbeidstaker som ikke har fått utbetalt lønn, overtid og feriepenger fra sin egen arbeidsgiver, innen 3 månede fra forfall kan kreve beløpet fra fritt valgt oppdragsgiver i kontraktskjeden.

Den som betaler har regress til arbeidsgiveren, hans konkursbo eller til de øvrige bedriftene i kontraktskjeden.

Dersom NCC må oppfylle solidaransvaret, vil NCC søke regress hos sin nærmeste kontraktspartner(UE) eller dennes kontraktsmedhjelpere for alle kostnader i forbindelse med kravet.

NCC krever at solidaransvaret videreføres i alle ledd i kontraktskjeden.