Talentstyring

Norges fremtidige velstand avhenger av tilgang på teknisk kompetanse i en verden som blir stadig mer teknologidrevet. NCC bidrar aktivt til talentstyring i samfunnet gjennom både opplæring og markedstiltak.

KR-programmet

I NCC ser vi på kompetanse som et konkurransefortrinn. Det er en av grunnene til at vi gjerne vil bli kjent med studentene så tidlig som mulig. 

Hensikten med NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram, KR-programmet, er å gi deg som student innsikt i hvilke jobbmuligheter du har i NCC etter endt utdannelse. Du vil også få muligheten til å opparbeide deg verdifull kompetanse gjennom relevant arbeidserfaring. Veien til fast ansettelse i NCC går ofte gjennom disse plassene.

Hovedsponsor til Mattesenter

Ettersom matematikk er et fag som ligger NCCs hjerte nær, er vi hovedsponsor for Mattesenter, som hjelper mer enn 100 000 elever på ungdomstrinnet og i videregående skole gjennom mattelekser og skolegang. Mattecentrum, MatematikCenter og Mattesenter tilbyr mattehjelp over hele Sverige samt Danmark og i Oslo. Planen er at konseptet skal lanseres også i Finland i 2017.

Solide mattekunnskaper er viktig for å kunne fullføre grunnskolen samt for studier ved videregående skole og universitet. Leksehjelp gir dessuten mindre sosial ekskludering og er svært nyttig for barn og unge som ikke får hjelp på andre måter.

Samarbeidet med Mattesenter gir NCCs medarbeidere anledning til å engasjere seg i mattelaboratoriene som frivillige. Neste steg blir å finne nye steder å etablere mattelaboratorier der NCC er representert. Sammen med Mattecentrum vil vi også starte nettstedet pluggakuten.se, som vil bli bygd opp over tid og med oss som eneste sponsor.