Vårt arbeid for sosial integrasjon

Sosiale spørsmål utgjør en viktig del av vårt bærekraftarbeid. Dette arbeidet angår våre medarbeidere og kunder, men også personer i samfunnet for øvrig.

NCC ønsker å være et åpent og inkluderende selskap som gjenspeiler omverdenen og gir et langsiktig bidrag til sosialt bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Nøye overveide mangfoldsinitiativer spiller en viktig rolle når det gjelder å finne de mest talentfulle medarbeiderne og etablere et kreativt arbeidsmiljø.

Å kunne tilby trygge arbeidsplasser er også en viktig side ved bærekraft, og vi har lenge hatt en systematisk tilnærming til arbeidet på dette området.

Nok et aspekt er å opprettholde en åpen dialog og hele tiden dele informasjon med kunder og øvrige interessegrupper.