Omtanke for miljøet

NCC har som mål å føre an og være banebrytende på området bærekraft. Som en del av dette engasjementet er vi ute etter ressurs- og energieffektive produkter og løsninger (i alle ledd av verdikjeden), som kan hjelpe våre kunder med å redusere sin miljøpåvirkning og opptre mer bærekraftig.

En grunnleggende del av vår strategi er å fremme et sunt og bærekraftig bo- og livsmiljø for mennesker, dyr og natur samtidig som vi skaper en virksomhet som er lønnsom på lang sikt.

Over hele verden brukes råstoffer og andre ressurser i et tempo som langt overstiger planetens egen produksjonskapasitet. Vi lever som om vi hadde en ekstra planet i bakhånd!

I denne virkeligheten spiller bygningsbransjen en viktig rolle, ettersom den er en stor forbruker av materielle ressurser og energi, både til egen virksomhet og i produktene og tjenestene som den forsyner samfunnet med. En omlegging av bygningssektoren til en bærekraftig bransje krever en proaktiv tilnærming til dagens utfordringer.

Som en ledende aktør i bransjen er NCC opptatt av å bidra til denne overgangen mot et mer bærekraftig samfunn. For oss ligger nøkkelen i å oppnå en balansert bruk av ressurser og utvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbeidsmetoder som bringer oss i riktig retning. Det handler dessuten om å bryte med de tradisjonelle måtene å jobbe på og skape nye veier til samarbeid med andre aktører og interessegrupper i samfunnet.

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics

Jorunn Haltbakk1
Jorunn Haltbakk

Leder Bærekraft og Miljø, NCC Infrastructure