Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet er områder av høyeste prioritet for NCC. Det innebærer å legge tilrette for trygge og sikre arbeidsplasser for våre medarbeidere, leverandører og underentreprenører, såvel som bedre helse hos alle som tilhører vår verdikjede.

Trygge og sikre arbeidsplasser har høy prioritet i NCC

NCCs policy for helse, miljø og sikkerhet utgjør sammen med NCCs verdigrunnlag basisen for arbeidet med å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Det er et mål at ingen skal bli skadet i sitt arbeide.

Alle medarbeidere skal føle seg trygge, og arbeidskulturen i NCC oppmuntrer til at sikkerhetsspørsmål drøftes åpent. Det er viktig for oss å ha et proaktivt forhold til sikkerhet. NCCs konsept om Time Out har til hensikt å oppmuntre ledere og medarbeidere til å utvikle en ærlig og åpen sikkerhetskultur og en trygg arbeidsplass der alle opplever det å handle og reagere som en naturlig del av jobben.

Fokus gir sikre arbeidsplasser

NCC har høyt fokus på sikkerhet for å forebygge skader. Arbeid i høyden og arbeid i trafikkerte miljøer er eksempler på risikofylte arbeidsoperasjoner. Vurdering av risiko har høy prioritet i planleggingsarbeidet.

Videre retter NCC fokus på arbeidsmiljørelaterte tiltak fordi friske medarbeidere gir økt arbeidsglede, lavere kostnader og høyere produktivitet.

Verneutstyr og verneklær

NCC har høyt fokus på sikkerhet for å forebygge skader. Det er et mål i NCC at ingen medarbeidere, verken egne eller hos leverandører, blir skadet i sitt arbeid.

Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene som inntreffer i bygg- og anleggsbransjen. I Norge rapporterer Arbeidstilsynet at det over en 10-årsperiode er registrert om lag 74.000 arbeidsskader fordelt på hode, ansikt og øynepartiet. Det er basert på disse data, egne erfaringer og rapporteringer at NCC-konsernet nå har besluttet å innføre ytterligere krav til bruk av personlig verneutstyr.

Fra 01. januar 2017 innførte NCC nye sikkerhetskrav for alle som som arbeider på NCCs arbeidsplasser. Det er obligatorisk med bruk av øyevern og hakestropp på vernehjelmene. Hakestroppen skal festes til hjelmen med 3 eller 4 punkter, og den skal løsne ved et trykk på 25 kilo.

Sikkerhetsopplæring

NCC tar sikkerheten på alvor og innfører nå et konsernfelles, interaktivt kurs i arbeidsmiljø, som erstatter tidligere lokale og landspesifikke kurs. Kurset er en del av vårt felles arbeid for å bygge en sikkerhetskultur og i tråd med NCCs visjon om null ulykker på arbeidsplassene.

Hvis du har oppgitt din private e-postadresse, kan du logge på her. Du kan også kontakte din anleggsleder for å gjennomføre kurset som et gruppekurs.

Awareness Day

Hver høst, den første onsdagen i september, arrangerer NCC Awareness Day. Denne dagen skal alle stoppe sine arbeider i 30 minutter for å reflektere over helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

HMS-uken

NCC arrangerer HMS-uka for åttende gang i mai 2018. Hele konsernet deltar i arrangementet der det blir satt av ekstra tid til aktiviteter som bidrar positivt i HMS-arbeidet. HMS-samtaler, inspeksjoner, konkurranser og beredskaps- og evakueringsøvelser er blant annet tiltak som blir satt på agendaen gjennom uken.