NCC Compass

NCC Compass er et internt verktøy og hjelpemiddel som gjør det lettere for våre ansatte å følge opp vår Code of Conduct.

I NCC speiles selskapets grunnverdier i våre verdier og NCCs Code of Conduct. I enkelte tilfeller kan det likevel være vanskelig å forstå hvordan man skal tilpasse seg Code of Conduct eller verdiene i en gitt situasjon.

Derfor har vi utviklet NCC Compass. Det er et verktøy som skal gjøre det enklere for alle NCC-ansatte å ta riktige beslutninger og vite hvordan de skal oppføre seg i samsvar med Code of Conduct og verdiene.

NCC Compass gir spesifikk veiledning innen enkelte av de viktige aspektene ved Code of Conduct.

Hvorfor er det nødvendig med et NCC Compass?

Alt forløper helt problemfritt. Så lenge vi følger reglene er alt i orden. Men så enkelt er det ikke, og vi har nok alle opplevd situasjoner hvor vi har lurt på hva vi skal gjøre, og hva som er riktig. Det er her NCC Compass kommer inn i bildet.

Hensikten med NCC Compass er å forklare, tydeliggjøre og forenkle hvordan vi lever opp til adferdskoden. Med andre ord fins dette for at det skal bli enklere å følge reglene og ta korrekt beslutning i gitte situasjoner.

Hva inneholder det?

Innholdet i NCC Compass bygger i den første fasen på en vurdering av hele NCC. Hvert forretningsområde har individuelt valgt å bestemme spørsmål hvor det behøves veiledning.

NCC Compass gir veiledning om hvilken atferd som er korrekt både når det gjelder eksterne og interne relasjoner.

I NCC Compass kan man velge mellom følgende støttefunksjoner:

Ask Me - En spørrefunksjon
Hvilken handling er korrekt? Spørsmålet er ikke alltid enkelt. I NCC Compass har NCC prøvd å opprette retningslinjer, men dette holder ikke i mange tilfeller. Spørsmålet gjenstår, hva er det rette å gjøre? Vi har lært opp flere personer vi kaller Navigatører, som alle er trent i å besvare mulige spørsmål angående Code of Conduct. Dette gir en mulighet for svar før saker gjennomføres internt i NCC.

Tell me - En mulighet til å varsle
Som ansatt i NCC kan du oppleve, eller på annen måte få informasjon om forhold og hendelser i NCC, som strider mot Code of Conduct og våre verdier. I slike tilfeller skal den ansatte umiddelbart:

  1. Rapportere dette til nærmeste leder.
  2. Hvis det i gitte tilfeller er upraktisk å rapportere til nærmeste leder kan rapporten i stedet leveres til det berørte områdets avdelingsleder eller personalavdeling.
  3. Hvis det heller ikke passer å ta dette opp med avdelingsleder/personalsjef, kan NCCTell Me-funksjonen brukes i stedet. NCC garanterer at all muntlig og skriftlig kommunikasjon behandles konfidensielt, dvs. anonymt. Det er også etablert et enhetlig system for håndtering internt i NCC av hendelser som måtte oppstå. Hensikten med dette er å etablere en prosess som er sikker for personen beskyldningene rettes mot, dvs. ingen er skyldig automatisk.

Eksempler på problemstillinger:

  • Hvilke regler er gjeldende angående gaver og forlystelser i sammenheng med kundemøter, myndigheter, underentreprenører, leverandører og andre eksterne aktører når NCC leverer eller mottar anbud?
  • Hvilke regler gjelder når man tilbys eller inviteres av kunder, myndigheter, underentreprenører, leverandører, konsulenter og andre eksterne aktører?
  • NCC forbyr konkurransehindrende samarbeid mellom selskaper, og man kan ikke misbruke markedsposisjonen til ett enkelt selskap, men hvordan avgjøres hva som er tillatt og ikke?
  • Ansatte og andre som handler på NCCs vegne må ikke ha noen interessekonflikter som kan påvirke deres rykte, objektivitet eller lojalitet til NCC. Alle eventuelle interessekonflikter må derfor rapporteres til ledelsen så raskt som mulig. I visse tilfeller kan slik aktivitet kreve forhåndsgodkjennelse av NCC, men hvis man er usikker på om det man gjør eller har tenkt å gjøre er en interessekonflikt, kan NCC Compass tas i bruk.

Kontakt Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer, for eventuelle spørsmål om hvordan NCC jobber med NCC Compass og NCCs Code of Conduct.