Rammeverk for bærekraft

NCCs bærekraftarbeid bygger på et rammeverk med målsetting om å øke verdien for aksjonærer, kunder og gruppen og samtidig redusere den negative påvirkningen på samfunn og miljø.

Robust portefølje

 • Tilby samfunnet de beste bærekraftige løsningene

Helse og sikkerhet

 • Sikre og trygge arbeidsplasser
 • Bedre helse blant alle parter i verdikjeden

Sosial inkludering

 • Bedre livskvalitet for arbeidere, kunder og samfunn
 • Mangfold og likestilling i arbeidsstyrken
 • Større sosial inkludering i bygningsindustrien
 • Innflytelse for lokalsamfunnene

Materialer og avfall

 • Helse- og miljøvennlige materialer
 • Resirkulering
 • Mindre avfallsproduksjon
 • Ressurseffektivitet

Klima og energi

 • Lavere energiforbruk og lavere utslipp av drivhusgasser
 • Klimatilpasning
 • Biologisk mangfold som en ressurs

Overholdelse av lover og regler

 • Redelig virksomhet og ingen korrupsjon
 • Kontroll med forsyningskjeden og transparens
 • Bærekraftig innkjøpsvirksomhet
Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics

Jorunn Haltbakk1
Jorunn Haltbakk

Leder Bærekraft og Miljø, NCC Infrastructure