Helse og sikkerhet

Tenk sikkert - jobb sikkert - vær sikker.

Trygge og sikre arbeidsplasser har høy prioritet i NCC

NCCs policy for helse, miljø og sikkerhet utgjør sammen med NCCs verdigrunnlag basisen for arbeidet med å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Det er et mål at ingen skal bli skadet i sitt arbeide. Alle medarbeidere skal føle seg trygge, og arbeidskulturen i NCC oppmuntrer til at sikkerhetsspørsmål drøftes åpent. Det er viktig for oss å ha et proaktivt forhold til sikkerhet. NCCs konsept om Time Out har til hensikt å oppmuntre ledere og medarbeidere til å utvikle en ærlig og åpen sikkerhetskultur og en trygg arbeidsplass der alle opplever det å handle og reagere som en naturlig del av jobben.

Fokus gir sikre arbeidsplasser

NCC har høy fokus på sikkerhet for å forebygge skader. Arbeid i høyden og arbeid i trafikkerte miljøer er eksempler på risikofylte arbeidsoperasjoner. Vurdering av risiko har høy prioritet i planleggingsarbeidet. Videre retter NCC fokus på arbeidsmiljørelaterte tiltak fordi friske medarbeidere gir økt arbeidsglede, lavere kostnader og høyere produktivitet.

Nye sikkerhetskrav fra 1. januar 2017

NCC har høyt fokus på sikkerhet for å forebygge skader. Det er et mål i NCC at ingen medarbeidere, verken egne eller hos leverandører, blir skadet i sitt arbeid.

Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene som inntreffer i bygg- og anleggsbransjen. I Norge rapporterer Arbeidstilsynet at det over en 10-årsperiode er registrert om lag 74.000 arbeidsskader fordelt på hode, ansikt og øynepartiet. Det er basert på disse data, egne erfaringer og rapporteringer at NCC-konsernet nå har besluttet å innføre ytterligere krav til bruk av personlig verneutstyr.

Fra 01. januar 2017 innfører NCC nye sikkerhetskrav for alle som som arbeider på NCCs arbeidsplasser. Det blir obligatorisk bruk av øyevern og hakestropp på vernehjelmene. Hakestroppen skal festes til hjelmen med 3 eller 4 punkter, og den skal løsne ved et trykk på 25 kilo.

Sikkerhetsopplæring

Sikkerhetsopplæringen er et av virkemidlene NCC gjennomfører for å ivareta sikkerheten. Det gjennomføres lovpålagt sikkerhetsopplæring og opplæring og øvelse basert på risikovurderinger. Alle som skal arbeide på våre arbeidsplasser må blant annet gjennomføre et 30-minutters obligatorisk sikkerhetskurs. Etter å ha gjennomført kurset «Hel inn – Hel ut» er man godkjent for NCCs prosjekter i 3 år. Opplæringen finnes på flere språk og omfatter også underentreprenører. Kursbevis skal alltid medbringes til NCCs arbeidsplasser..

Awareness Day

Hver høst arrangerer NCC Awareness Day. Denne dagen skal alle stoppe sine arbeider i 30 minutter for å reflektere over helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

HMS-uken

NCC arrangerte HMS-uka for sjette gang i 2016. Hele konsernet deltok i arrangementet der det blir satt av ekstra tid til aktiviteter som bidrar positivt i HMS-arbeidet. HMS-samtaler, inspeksjoner, konkurranser og beredskaps- og evakueringsøvelser er blant annet tiltak som blir satt på agendaen gjennom uken.

20161020 jtp 19anneonarheimmoger3
Anne Onarheim Moger

HMS-sjef, NCC i Norge

Bjørn Ottar Ramstad
Bjørn Ottar Ramstad

HMS-sjef, NCC Industry

Maria Skøien
Maria Moe Skøien

KS/HMS-leder, Veiservice, NCC Infrastructure

Morten Larsen
Morten Larsen

KS/HMS-sjef, Civil Engineering, NCC Infrastructure

20161020 jtp 7steinarwberg2
Steinar Westgård Berg

HMS-leder, NCC Building