Økosystemtjenester

NCC utvikler produkter og konsepter som fremmer økosystemtjenester, som er tjenester og goder som naturens ulike økosystemer og organismer tilbyr oss mennesker.

Helt konkret betyr dette at vi ønsker å inkludere de økologiske verdiene så tidlig som mulig i planleggingen av nye prosjekter, slik at vi kan tilby våre kunder mer bærekraftige og attraktive løsninger.

NCC samarbeider med c/o City

Siden høsten 2012 har vi deltatt i c/o City, et samarbeids- og utviklingsprosjekt finansiert av Vinnova, der målet er å utvikle verktøy og metoder som styrker den grønne infrastrukturens posisjon.

Sammen med byene Stockholm og Malmö pluss flere aktører innen arkitektur, teknologi, forskning og konstruksjon jobber vi aktivt for å heve profilen til og kvantifisere urbane økosystemtjenester samt utarbeide verktøy for planlegging og oppfølging.

Verktøyene skal danne en omfattende verktøykasse for å fremme økosystemtjenester i urbane strøk og bidra til bærekraftige og attraktive byer.

Hva er økosystemtjenester?

Økosystemtjenester er alle godene som naturen gir oss uten at vi er nødt til å gjøre noe.

Nøkkelen er å bevare det biologiske mangfoldet til arveanlegg, arter og en rekke naturlige miljøer som sammen kan levere tjenester som for eksempel rensing av vann og luft, stabilisering av jordsmonn og pollinering av avlinger.

Økosystemtjenestene er helt nødvendige for vår velferd og livskvalitet i menneskeskapte miljøer. De spiller også en stadig større rolle når det gjelder å dempe effektene av klimaendringer:

Eksempler på økosystemtjenester:

  • Vegetasjon og våtmarker suger opp overflatevann og bremser og jevner ut vannføringer
  • Grønne tak, vegetasjon og vegger samt porøse jordoverflater tar seg av regnvann
  • Trær og annen vegetasjon regulerer temperaturen, renser luften og filtrerer ut partikler
  • Trær og busker demper støy og gir tilholdssted for fugler og pollinerende insekter, og understøtter produksjonen av frukt, bær og honning
  • Blomster og annen vegetasjon bidra til pollinering, vakker natur og rekreasjon
Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics

Jorunn Haltbakk1
Jorunn Haltbakk

Leder Bærekraft og Miljø, NCC Infrastructure