Nordisk miljømerking

I 1989 besluttet Nordisk Ministerråd å innføre det nordiske miljømerket. Formålet var å gi forbrukerne i Norden et godt grunnlag for å velge produkter som oppfylte strenge miljøkriterier.

I dag finnes det 63 produktgrupper og tusenvis av varer og tjenester som bærer det nordiske miljømerket på det svenske markedet. Siden 2009 har det også vært mulig for mindre hus, leiegårder og skolebygg som oppfyller kriteriene, å oppnå det  nordiske miljømerket.

Miljömärkning Sverige har det overordnede ansvaret for den nordiske miljømerkingen i Sverige. Du finner flere opplysninger om det nordiske miljømerket og Miljömärkning Sverige på www.svanen.se.

NCC har et konsept for boligblokker og mindre hus med nordisk miljømerkelisens, samt erfaring i å oppføre unike bygg for nordisk miljømerking.

Det nordiske miljømerket vurderer ulike miljøaspekter

 • Byggeprosess
 • Energi
 • Innemiljø
 • Materialer
 • Kjemikalier
 • Veiledninger for beboere
 • Kvalitetsstyringssystemer

De viktigste egenskapene til et nordisk miljømerket bygg er at det

 • er energieffektivt og har liten miljøpåvirkning.

Et lavenergibygg fra NCC har et mer effektivt klimaskall, bedre isolasjon, tettere vinduer og smartere ventilasjon enn et vanlig bygg.

 • er oppført med materialer som inneholder så få helse- og miljøfarlige materialer som mulig.

Et nordisk miljømerket bygg fra NCC benytter materialer som oppfyller de strenge kravene til nordisk miljømerking. Det betyr blant annet at alle risikoprodukter er nøye inspisert for å sikre at de ikke inneholder miljøskadelige, kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende, fertilitetshemmende eller giftige stoffer. Eksempler på kjente skadelige stoffer er bromerte flammehemmende midler og bisfenol A. Bruken av stoffer som vitenskapen ennå ikke har fastslått som enten skadelige eller trygge, for eksempel nanomaterialer, er for sikkerhets skyld også underlagt streng kontroll og begrensninger. Treproduktene som benyttes i et bygg, blir kontrollert for å sikre at de ikke stammer fra skoger med høy verneverdi og at treet ikke kommer fra genmodifiserte planter.

 • ha et godt innemiljø, slik at det er sunnere å bo i.

Et nordisk miljømerket bygg fra NCC benytter bare lavutslippsmaterialer som er godkjent av Miljömärkning Sverige (som bl.a. setter grenser for innholdet av formaldehyd i fiberplater), og luftkvaliteten på innemiljøet blir også grundig kontrollert. I tillegg må også byggets lydisolasjon oppfylle strenge standarder.

 • har god kvalitet.

For å bli godkjent for oppføring av nordisk miljømerkede bygg har NCC en kontrollprosess som er verifisert av Miljömärkning Sverige, som sikrer god kvalitet generelt og at alle krav til nordisk miljømerking er oppfylt spesielt. En integrert del av dette er naturligvis å sørge for at produksjonen er miljøvennlig og ressurseffektiv.

 • har en detaljert drifts- og vedlikeholdsplan som sikrer at bygget fortsetter å være energieffektivt og opprettholder det gode innemiljøet i lang tid.

Uansett hvem som flytter inn i eller investerer i et nordisk miljømerket bygg fra NCC, vet at de vil få støtte til best mulig vedlikehold og bruk av bygget/leiligheten. Brukerveiledningene omfatter viktige tips og råd. Ved å følge dem kan beboerne få opptil 25 % lavere energibruk enn i enkelte andre tilsvarende nybygg.