CEEQUAL

NCC er drevet av et engasjement for økorelatert utvikling, ikke minst i sine landskaps- og anleggsprosjekter. Derfor har vi innledet et samarbeidsprosjekt med “Trafikverket” i Sverige om CEEQUAL.

CEEQUAL er et klassifiseringssystem utviklet med tanke på å fremme bærekraft i landskaps- og anleggsprosjekter. Systemet går ut på å evaluere hvordan et prosjekt har lykkes i å håndtere miljøspørsmål, i første rekke, men også sosiale aspekter helt fra idéfasen og frem til prosjektet er fullført.

Utviklet i Storbritannia

CEEQUAL er utviklet av ICE (Institution of Civil Engineers) i Storbritannia med midler fra den britiske regjeringen, og ble lansert i Storbritannia i 2003. Rundt 300 prosjekter er så langt klassifisert, deriblant Olympiaparken, som ble bygget til OL i London i 2012. En internasjonal versjon av systemet ble lansert i januar i år.

NCC har valgt å se nærmere på CEEQUAL, da det så langt ikke har fantes et klassifiseringssystem for landskaps- og anleggsprosjekter tilsvarende det som finnes for boligprosjekter. I Storbritannia har systemet vært i bruk en stund, med godt resultat, og er per i dag det eneste systemet beregnet for landskaps- og anleggsprosjekter. Derfor er det meget interessant for NCC å teste ut CEEQUAL.

NCCs prosjekt E4 Rotebro er det første CEEQUAL-sertifiserte infrastrukturprosjektet i Sverige.

Basert på rundt 200 spørsmål

CEEQUAL bygger på et poengsystem og kan benyttes på alle typer landskaps- og anleggsprosjekter. Systemet omfatter rundt 200 spørsmål vedrørende miljørelaterte og sosiale aspekter ved et prosjekt, for eksempel bruk av landområder, vann og energi, men også hvordan prosjektet virker inn på økologi, landskap, naboer, arkeologi og avfallsminimering. Med CEEQUAL er bærekraft det mest sentrale temaet gjennom hele prosjektet.

Den faktiske evalueringen av prosjektet foretas av en tredjepart. CEEQUAL utnevner en utdannet  “Kontrollør”, som er en nøytral person og ansvarlig for den endelige bedømmelsen.

Jorunn Haltbakk1
Jorunn Haltbakk

Leder Bærekraft og Miljø, NCC Infrastructure