Miljøsertifiseringer

En investering i et miljøsertifisert bygg skaper en vinn-vinn-situasjon for deg som kunde og oss i NCC, samt for det mer vidtrekkende samfunnet i form av et felles bidrag til bærekraftig utvikling!

Som eier av en eiendom kan du samle tydelige og enkle fakta om byggets miljøytelse, som du kan videreformidle. Som kunde blir det enklere å sammenligne ytelsen til ulike bygg, ettersom miljøsertifiseringene viser om visse fastsatte kriterier er oppfylt. Og for oss i NCC viser det at vi oppfører miljøsertifiserte bygg at vi tar ansvar for å redusere byggets miljøpåvirkning mest mulig.

Strukturerte metoder

Når vi bygger i henhold til et miljøsertifiseringssystem, har vi en strukturert metode å følge. Den hjelper oss med å håndtere miljø- og klimarelaterte spørsmål i alle deler av byggeprosessen, og dette kan vi deretter formidle til våre kunder på en enkel og informativ måte.

Vi er kjent med mange miljøsertifiseringer

I NCC er vi eksperter på en rekke miljøsertifiseringssystemer, deriblant BREEAM, Miljöbyggnad, LEED, CEEQUAL, Green Building, Nordic Ecolabel og DNGB.

Vi ser at ordningen med å miljøsertifisere bygg blir stadig viktigere, og i fremtiden vil det garantert bli et standardkrav fra eiendomsutviklingskunder som dere. For å oppfylle disse kravene kan vi allerede nå hjelpe deg med å designe et bygg i tråd med et av miljøsertifiseringssystemene som NCC er kvalifisert til å bruke.

Enklere å leie ut

Undersøkelser gjennomført av Jones Lang LaSalle viser at miljøsertifiserte bygg er enklere å leie ut. I tillegg er leietakerne forberedt på å betale høyere leie for et miljøsertifisert bygg.

Undersøkelsene viser dessuten at en miljøsertifisering øker verdien av bygget. For bedrifter er dette en enkel måte å vise, internt og eksternt, at de jobber aktivt med miljøspørsmål på og tar beslutninger som gir mindre klima- og miljøpåvirkninger, for eksempel gjennom valg av hovedkontor.

Mindre risiko

I tillegg til selve verdien av å eie et sertifisert bygg løper du mindre risiko ved å gjøre deg mindre avhengig av ekstern energitilførsel til bygget. Eventuelle høyere kostnader som følge av en større førstegangsinvestering blir stort sett utjevnet gjennom lavere energiforbruk og dermed lavere driftskostnader for eiendommen over tid.

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics

Jorunn Haltbakk1
Jorunn Haltbakk

Leder Bærekraft og Miljø, NCC Infrastructure