Redusert klimapåvirkning gjennom Bærekraftig Byggeplass

Siden høsten 2010 har alle nye byggeplasser i NCC gjennomgått en del klimabevisste tilpasninger. NCC bruker slike miljø- og klimatilpasninger på alle nye prosjekter i Sverige med verdi over SEK 50 millioner.

Tilpasningene går ut på å gjøre arbeidsplassene mer energieffektive, med anleggskontorer som bruker lite energi,  miljøvennlige kjøretøy, lavenergibelysning og økomerket strøm. Det omfattende Bærekraftig Byggeplass-tiltaket omfatter også NCCs byggeplasser i andre land.

Vår definisjon av Bærekraftig Byggeplass omfatter:

  • Miljømerket strøm
  • Anleggskontorer og lagerbygninger som bruker lite energi
  • Energivennlig og behovsstyrt belysning
  • Energieffektive maskiner
  • Miljøbevisst håndtering av avfallsprodukter

Bærekraftig Byggeplass er en viktig faktor når det gjelder å redusere selskapets klimapåvirkning, og hensikten med endringen er å sette fart i omleggingen til en grønn byggebransje. Tiltakene støtter dessuten gruppens miljømål om et skifte til klimanøytrale produkter og tjenester.

Krav om lavere energibruk i byggebransjen

En annen viktig grunn til å begrense klimapåvirkningen i produksjonsfasen og rette søkelyset mot Bærekraftige Byggeplasser er at det er en nøkkelfaktor i beregningen av byggets miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet.

I løpet av et byggs levetid har produksjonen tradisjonelt stått for 15 prosent av energibruken, mens driften har stått for de resterende 85 prosentene. I lavenergibygg er forholdet endret, slik at energibruken i produksjonsfasen utgjør en større del – med mindre det gjøres klimatilpasninger. Etter hvert som etterspørselen i markedet etter lavenergibygg øker, vil miljøtilpasset bygging spille en stadig viktigere rolle.

Energistrateg Svante Wijk i NCC Building i Sverige var med i teamet som utarbeidet retningslinjene for Bærekrafitig Byggeplass.

“Grønn Byggeplass dreier seg om å ta hensyn til klimaet og til en viss grad også arbeidsmiljøet på byggeplassen og i produksjonsprosessen. For at et byggeprosjekt skal betraktes som grønt må for eksempel anleggskontorene være energivennlige, belysningen behovsstyrt og strømmen miljømerket. Bruk av miljøvennlige kjøretøy og maskiner og en begrensning av transportmengden er også viktig, det samme er en miljøansvarlig håndtering av materialer.

- Svante Wijk

“Vi følger nøye med på alle tiltakene vi iverksetter med tanke på kontinuerlig forbedring og innstramming av kravene.”

- Svante Wijk

“Overgangen til mer miljøbevisste byggeplasser har gått meget raskt de senere årene. Det blir hele tiden utviklet bedre produkter og tjenester. Ettersom etterspørselen etter energivennlige anleggskontorer har blitt så stor, kan det enkelte steder være problematisk å skaffe dem til veie. Da blir man nødt til å vurdere hvilke erstatningstiltak som kan benyttes i mellomtiden. For eksempel er det mulig å isolere mellom og under de transportable bygningene for å gjøre dem mer energieffektive. Varmepumper og brukerstyrt belysning er andre installasjoner som vanligvis kan la seg ordne.”

- Svante Wijk

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics