Greenfuels – vi baner ny vei for fornybar energi

Trepellets er i ferd med å erstatte fossilt brensel ved våre asfaltverk. Det vil gagne alle våre veiprosjekter i Norden.

Vi har nå utviklet og søkt om patent på en innovasjon som muliggjør storskalabruk av trepellets i asfaltproduksjon. Initiativet markerer et paradigmeskifte i bransjen. For oss er et skifte til fornybar energi en måte å gjøre oss mindre avhengige av olje på og dermed redusere vår miljøpåvirkning. Med denne teknologien kan vi gå over til å bruke trepellets og få en produksjonsprosess med langt mindre karbonutslipp ved våre asfaltverk.

Innovasjon muliggjør overgang

Ved å skifte til fornybart brensel kan virksomheten i Norden redusere sine karbonutslipp tilsvarende utslipp fra
217 000 biler. Hvert år. NCC står for ca. en tredjedel av dette. Frem til nå har fyringsolje og gass vært de viktigste brenselkildene. Når vi erstatter disse med fornybar energi, vil vi ta et første steg i overgangen til en mer bærekraftig asfaltproduksjon.

Langsiktig bærekraftig råstoff

Etter flere års forskning på ulike drivstoffalternativer har vi valgt å investere i trepellets til våre asfaltverk. En av årsakene er at trepellets ikke konkurrerer med produksjon av biobrensel eller mat. Takket være vår innovasjon kan trepellets også brukes i stor skala, noe som er nødvendig for at en overgang skal kunne ha livets rett.

Testet og foredlet teknologi

Bruken av trepellets krever en spesiell teknologi for å sikre at asfaltproduktet oppnår riktig kvalitet. Brenselet er utrolig effektivt og gjør prosessen ved asfaltverkene meget ressurs- og energieffektiv. Teknologien er utviklet og testet av NCC over en lengre periode, i samarbeid med flere andre parter.