Bærekraftige produkter og tjenester

Som ledende aktør i bransjen vil NCC være med å utvikle et mer bærekraftig samfunn.

For oss handler det mer om å proaktivt påvirke ressursbruken, samt å utvikle nye tekiske løsninger, produkter og arbeidmetoder som igjen påvirker utviklingen på riktig vei. det handler også om å utfordre de tradisjonelle arbeidsmetodene og å skape nye veier for samarbeid med andre aktører og interessenter i samfunnet. 

Vi tilbyr en rekke bærekraftige produkter, tjenester, konsept og løsninger innen flere ulike områder - blant annet boliger, anlegg og veibygging. 

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, NCC Building Norge, NCC Building Nordics