Slik driver vi vår virksomhet

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene.

NCCs atferdsregler beskriver forventet atferd blant alle selskapets interessenter – medarbeidere, ledere, styret og forretningspartnere  og som støtter den etiske kulturen i organisasjonen. Men hvorfor trenger NCC atferdsregler?

Vi er et av Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper, som skaper og utvikler hele samfunn for arbeid, bolig og kommunikasjon. Ettersom så og si alt vi bygger har en levetid som strekker seg langt inn i fremtiden, er samfunnsansvar og etisk atferd blant våre dyktige og engasjerte medarbeidere avgjørende for vår virksomhet. Våre produkter og løsninger hjelper mennesker med å realisere drømmer om et nytt hjem, et nytt og kreativt kontormiljø, sikre veier å kjøre på eller et behagelig og sunt skolemiljø for barna.

Å gjennomføre alt dette på en bærekraftig måte er et stort ansvar, og NCC er opptatt av å handle i samsvar med de høyeste etiske standarder. Vi anser det derfor som viktig å fastsette retningslinjer – både for hvordan vi opptrer
overfor våre interessenter og hva de kan forvente av oss, men også hvordan vi forventer at våre forretningspartnereeller andre vi kommer i kontakt med skal opptre. NCCs etiske retningslinjer kan ikke dekke alle tenkelige situasjoner, men er ment som en veiledning til “å gjøre det rette” og gjøre det enklere å rapportere om uakseptable hendelser– vi ønsker å oppmuntre til at alle kan snakke fritt.

Etterlevelse av atferdsreglene er en positiv måte å praktisere selskapets verdier på og er et felles ansvar for alle interessenter. Du kan hjelpe meg og stryet med dette gjennom å gi atferdsreglene din fulle støtte!

Peter Wågström, President og CEO
Stockholm, 9. desember 2016

Våre verdier legger grunnlaget for vår atferd

NCC er et verdidrevet selskap, og målsetningen er at alle ansatte skal kunne fatte beslutninger og handle i samsvar med NCCs delte verdier. Ettersom våre forretningspartnere utgjør en viktig del av virksomheten, forventer vi at også de respekterer og følger disse verdiene. Våre verdier fungerer dermed som kompass for både medarbeidere og forretningspartnere, og hjelper oss med å navigere i vårt daglige arbeid.

Atferdsreglene gir oss et rammeverk for våre handlinger, og bygger på selskapets verdier og frivillige initiativer som vi støtter, deriblant PACI (World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative) og FNs Global Compact. Disse initiativene angir prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsmetoder, miljø og korrupsjon.

Ærlighet

 • Vi er ærlige mot oss selv og alle våre interessenter
 • Vi utfører forretninger på en korrekt og ansvarlig måte
 • Vi sørger for at våre interessenter alltid kan stole på NCC

Respekt

 • Vi verdsetter forskjeller og behandler andre med respekt
 • Vi samarbeider, verdsetter andres mening og står inne for beslutningene vi tar
 • Vi bruker alle ressurser med forsiktighet

Tillit

 • Vi stoler på hverandre, sier hva vi mener og gjør hva vi sier
 • Vi har mot til å være ærlige og tydelige
 • Vi innfrir våre forpliktelser og prøver å levere god standard på kvalitet, etikk og bærekraftighet

Skaperevne

 • Vi tar initiativ, jobber proaktivt og med energi
 • Vi har mot til å prøve nye måter å tenke og å jobbe på
 • Vi vektlegger utvikling sammen med våre interessenter
Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer, NCC Group. Photo/illustration: Jenny Gaulitz
Gunnar Bäckström

Group Compliance Officer, NCC Group