Fokus på kunder gjennom hele verdikjeden

I NCC har vi lang erfaring og bred kompetanse som hjelper kundene våre i hele verdikjeden. Våre prosesser, produkter og tjenester skal sikre de beste bærekraftige løsningene, som understøtter store deler av samfunnets grunnleggende infrastruktur.


Asfaltproduksjon

NCC produserer asfalt i en rekke forskjellige kvaliteter og ulike egenskaper. Produktene egner seg til alt fra gårdsplasser og sykkelstier til motorveier og flyplasser.

I tillegg produserer og legger vi spesialasfalt til blant annet membraner til broer og parkeringshus samt asfalt til innendørs bruk. Vi har over 20 asfaltfabrikker, mobile og stasjonære i Trøndelag og Sør-Norge.

Kvalitet

Som et stort nordisk selskap har NCC unike muligheter for å satse på forskning og utvikling for å forbedre virksomheten og produktene vi leverer.

NCC har laboratorier og teknisk personell som passer på at asfalten som produseres holder en høy kvalitet. Kvalitetskontroller av produktene foretas på  produksjonsanleggene og ved utlegging.

På NCC Roads sentrallaboratorium utvikles og testes nye typer asfalt for å forsøke å finne frem til gode løsninger. Blant annet jobber NCC med å finne frem til støy- og støvreduserende asfalt.

Finn din nærmeste asfaltfabrikk Vis større kart
GPS coordinates: 60.472024 8.46894599999996