cleargif_vizzit

Gater og veier

Fra sykkelsti til motorvei.

Fresing brukes for å fjerne dårlige eller uønskede asfaltlag, før et nytt lag med asfalt legges.

I tettsteder vil man ofte unnvike å legge på ytterligere asfaltlag fordi da må blant annet kantstein og kummer heves. Med fresing tar man bort en del av asfalten, slik at veien etter asfaltering blir like høy som før.

Fresing er en god forberedelse ved:

  • utleggning av ny asfalt
  • utbedring av krakellert asfalt
  • utbedring av spor i veibanen
  • fjerning av gammel veimarkering
  • utlegging av betonggulv
Transport
Lukk
ASfalt produseres ved en asfaltfabrikk og transporteres vanligvis med lastebil til utleggingsstedet. Asfalten fylles over i asfaltutleggeren.

Kontaktinfo

Støttefunksjoner

Østensjøveien 27
0661 Oslo
Pb 93 Sentrum
0101 Oslo
Tel:+47 22 98 68 00
Faks:+47 22 98 69 50

Også av interesse

Veiservice

Veier