cleargif_vizzit

Gårdsplasser

En asfaltert gårdsplass er praktisk, enkel og slitestrek.

Asfalt er tilnærmet vedlikeholdsfritt i en lang periode, og det er bare å spyle forsiktig vekk grus og annet rusk og rask.

  • Underlaget må være pukk i fraksjonene 0-16 eller 0-32. Materialer må ha god bæreevne og være drenerende
  • Hellningen bør være på minst 1 prosent (1cm/meter)
  • Asfalten har en tykkelse på 3 til 4 cm. Du må ta høyde for dette mot kantstein og garasjeport.
  • Ugress og andre vekster må fjernes i forkant av asfalteringen.

 

NCC Roads sørger for god kvalitet på asfalteringen av oppkjørsler og gårdsplasser.

NCC Roads sørger for god kvalitet på asfalteringen av oppkjørsler og gårdsplasser.

Kontaktinfo

Støttefunksjoner

Østensjøveien 27
0661 Oslo
Pb 93 Sentrum
0101 Oslo
Tel:+47 22 98 68 00
Faks:+47 22 98 69 50

Vil du vite mer om asfalt på gårdsplass?

Message
SEND