cleargif_vizzit
Grønn byggeplass

Grønn byggeplass

I NCC har vi fokus på miljøet gjennom hele prosessen fra tegnebrett til ferdig bygg. Derfor har NCC utviklet miljøkonseptet Grønn byggeplass som innføres på alle bygg- og anleggsplasser.

Konseptet består av definerte miljøtiltak der noen er obligatoriske og må oppfylles. Videre skal byggeplassene tilfredsstille et visst antall tilleggstiltak, der disse velges etter det som er mest hensiktmessig for den enkelte byggeplass. Tiltakene stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter.

Grønn byggeplass innebærer en klimatilpasset byggeproduksjon der det tas hensyn til miljø både på byggeplassen og i selve produksjonen. De definerte miljøtiltakene gjør at våre medarbeidere kan være med og skape en Grønn byggeplass.

Grønn byggeplass er bygget opp omkring NCCs miljømål. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig bygg- og anleggsbransje og det gjør vi gjennom:

  • Redusert energibruk
  • Helse og miljøbevisste materialvalg
  • Optimale løsninger for støv og forurensning
  • Optimal håndtering av avfall


Grønn byggeplass handler om å skape bevissthet rundt våre utslipp i byggefasen, og hvilke konkrete tiltak som kan gjennomføres for å redusere disse. Resultatet blir en renere byggeplass og gir i tillegg et bedre arbeidsmiljø.


 

 

  Energieffektive biler og maskiner

  Lavt forbruk i brakke og containere
 

 Energieffektivt utstyr

 Mindre skadelige materialer og kjemiske stoffer

 Effektiv avfallshåndtering

 Mindre støv, støy og forurensning

  Riktig metode for varme og tørk

 

Kontaktinfo

Sigrid Strand-Hanssen
Leder Energi og miljø
Tel:+47 46 50 52 99

Vil du vite mer om Grønn byggeplass ?

Message
SEND

Også av interesse

Brosjyre om Grønn byggeplass