cleargif_vizzit

Veier

Vi tar grep om veinettet i Norge

Behovet for gode veier er økende. I tillegg til å bygge helt nye veier tilbyr NCC også service og vedlikehold av eksisterende veinett. Alt i fra små oppdrag til store flerårige prosjekter.

Kontaktinfo

NCC Hovedkontor

Østensjøveien 27
0661 Oslo
Pb 93 Sentrum
0101 Oslo
Tel:+ 47 22 98 68 00
Faks:+ 47 22 98 68 01